Prijava
Posljednje prijave


Card image

Oštećenja na putu

Nedostaje saobraćajno ogledalo...


Opširnije


Card image

Oštećen ili nedostaj...

Pored nove zgrade (vlasnika Ba...


Opširnije


Card image

Ugrožena bezbjednost...

Jedna od nekoliko šahti se lju...


Opširnije


Card image

Druga infrastrukturn...

Nekolike ulične svjetiljke ne...


Opširnije
Card image

Žabljak Crnojevića: ,,Ta tvrđava tu zjapi bez veze''

Iz ničega se, koliko god to neko želio, nikada nije rodilo nešto. Da jeste, to bi cio svijet do svog kraja pamtio. Ako vas put nanese u Žabljak Crnojevića, slavnu utvrđenu prijestonicu Gornje Zete/Crne Gore, shvatićete da se tu događa ništa rjeđe čud...


Opširnije

Card image

RTV Cetinje: Održana glavna rasprava o planu naplate parking...

Centralna javna rasprava o Nacrtu elaborata o parking zonama na Cetinju održana je danas. Lokalna uprava planira početak naplate parkiranja u najvećem dijelu grada. Čak oko 1050 parking mjesta sastavni su dio elaborata koji je pripremio Sekreta...


Opširnije

Card image

Uputstvo: Kako osnovati skupštinu stanara?

Shodno Zakonu o svojinsko-pravnom odnosu i Zakonu o održavanju stambenih zgrada, vlasnici stanova, poslovnih prostora, garaža, stambene zgrade, obavezni su formirati Skupštinu stanara (vlasnika), kao i definisati pravila i obaveze svakog ponaosob, ka...


Opširnije