O platformi

Platformu "Popravi Cetinje" - www.popravicetinje.me pokrenula je nevladina organizacija Aktivna zona, sa ciljem unapređenja brige o zajedničkim - javnim površinama u gradu, povećanja odgovornosti nadležnih gradskih službi u rješavanju infrastrukturnih problema i afirmacije učešća građana u brizi i osmišljavanju ideja za poboljšanje kvaliteta života u gradu.


Platforma će uz podršku građana, organizacija, stručne i lajičke javnosti biti prostor za razmjenjivanje ideja, planova, prijedloga, komentara i sugestija za rješavanje infrastrukturnih problema grada. Struktura platforme sadrži četiri osnovne oblasti u okviru kojih će se pratiti infrastrukturni razvoj grada:


1. Na interaktivnoj mapi, koja čini prvu i osnovnu oblast platforme, građani imaju mogućnost da markiraju lokacije i u dijelu za opis, opišu koji infrastrukturni problem prijavljuju nadležnim organima/službama lokalne uprave (npr. oštećenje asfalta na putu, otvorena šahta, ne radi gradsko osvjetljenje, prekid kablova i sl.). Nakon prijave, vijest o prijavljenom problemu će biti provjerena i proslijeđena nadležnoj službi na dalje postupanje.


2. Forum za građane - predstavlja drugu oblast u okviru platforme, a služi isključivo za pokretanje diskusija o mogućim rješenjima za određene infrastrukturne probleme u gradu. Samo registrovani korisnici mogu učestvovati u diskusiji i pokretati nove teme za diskusiju.


3. Program razvoja grada- u ovom dijelu platforme biće objavljivani izvještaji o uspješnosti realizacije kapitalnih projekata, a posebno u pogledu implementacije Zakona o prijestonici.


4. Nalazi i izvještaji - u okviru ove rubrike biće obljavljivani kratki izvještaji i infografici sa ciljem predstavljanja ključnih nalaza u razvoju infrastrukture grada.


Svi građani i zainteresovana javnost, imaće prilike da učestvuju u stvaranju sadržaja platforme, posebno u pogledu prijavljivanja problema, ali i prezentovanja mogućih rješenja i ideja za poboljšanje gradske infrastrukture.


Kako biste postali aktivni član Platforme, preporučujemo da se registrujete, uz pomoć elektronske pošte, na sljedećem linku.


Ukoliko želite prijaviti problem, pratite uputstva za prijavljivanje problema na sjedećem linku. Prijava problema


Više informacija o Aktivnoj zoni pronađite ovdje www.aktivnazona.me

Ukoliko želite postati član Baze volontera/ki Cetinja, to možete uraditi putem sljedećeg linka: Prijavna forma

Prijava