Kontakt
Nevladina organizacija ,,Aktivna zona"

Adresa: Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
Broj telefona: +38241241219
E-mail: info@aktivnazona.me
Web: www.aktivnazona.me
Korisni kontakti

Prijestonica Cetinje
Gradonačelnik Aleksandar Kašćelan
Adresa: Bajova 2
Telefon: 041 231 755
Email: gradonacelnik@cetinje.me
Veb stranica: http://cetinje.me/index.php/me/


Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Adresa: Bajova 2 (kancelarije 77, 78, 79, 80, 81)
Telefon: 041 231 720
Fax: 041 232 607
E-mail: sekretarijat.upzs@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h


Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj
Adresa: Bajova 2 (kancelarije 82, 83, 84, 86)
Telefon: 067 602 705
Fax: 041 232 607
E-mail: sekretarijat.kps@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h


Direkcija za investicije i razvoj
Adresa: Bajova 2 (sprat II)
Telefon: 041 241 116, 041 241 154 
E-mail: direkcija.ir@cetinje.me


Komunalna policija
Adresa: Bajova 2 (kancelarije 116, 119, 120, 123)
Telefon: 041 233 455
E-mail: komunalna.policija@cetinje.me


Vodovod i kanalizacija doo CETINJE
Adresa: Obilića poljana bb  81 250 Cetinje
Telefon: 041 231 221
Fax: 041 232 038
E-mail: vikctdirektor@t-com.me
Veb stranica: http://www.vikct.me/
Broj telefona za prijavu kvarova i reklamacije korisnika: 041231136


KOMUNALNO DOO CETINJE
Adresa: Jaroslava Čermaka b.b. 81250, Cetinje
Izvršni direktor: Saša Zvicer
Kontakt telefon: +382 41/238-225;
E-mail: sasa.zvicer@komunalnocetinje.me
Veb stranica: http://www.komunalnocetinje.me/

Prijava