Uputstvo: Kako osnovati skupštinu stanara?
Card image

Shodno Zakonu o svojinsko-pravnom odnosu i Zakonu o održavanju stambenih zgrada, vlasnici stanova, poslovnih prostora, garaža, stambene zgrade, obavezni su formirati Skupštinu stanara (vlasnika), kao i definisati pravila i obaveze svakog ponaosob, kao bi se na adekvatan način upravljalo stambenom zgradom.

 

Stambenom zgradom upravljaju vlasnici. Vlasnici su dužni da obrazuju organe upravljanja stambenom zgradom. Organi upravljanja stambenom zgradom su Skupština stanara (vlasnika) i Upravnik.

 

Kada stambena zgrada ima više posebnih ulaza ili lamela, mogu se obrazovati organi upravljanja za svaki ulaz ili lamelu posebno. U stambenoj zgradi u kojoj su obrazovani organi upravljanja, međusobni odnosi vlasnika uređuju se ugovorom. Skupštinu stanara (vlasnika) mogu formirati 51% vlasnika, ili jedan više od polovine vlasnika.

 

Za formiranje organa upravljanja u stambenim zgradama, potrebno je preduzeti sljedeće korake, odnosno potrebno je Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje, predati sljedeća dokumenta:

 

Korak 1: Potrebno je na javnom mjestu, minimum 5 dana prije održavanja Skupštine stanara, objaviti poziv etažnim vlasnicima da prisutvuju konstituisanju Skupštine stanara (vlasnika) sa utvrđenim dnevnim redom.

 

Korak 2: Zatim, potrebno je pripremiti sljedeća dokumenta za formiranje Skupštine stanara:  Odluku o konstituisanju Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine stambene zgrade; Odluku o imenovanju upravnika stambene zgrade; Ugovor o međusobnim odnosima između Skupštine etažnih vlasnika i Upravnika stambene zgrade; Odluku o usvajanju pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika; Zapisnik sa konstitutivne Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade;

 

Korak 3: Za upis u registar stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova, potrebno je pribaviti i List nepokretnosti stambene zgrade. Uzima se u upravu za nekretnine (katastar).

 

Korak 4: Zatim, potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, u posebnoj formi Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.

 

Korak 5: Na Skupštini je potrebno pripremiti i Odluku o izradi pečata, a uz Uvjerenje o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, preduzeću za izradu pečata je potrebno dostaviti i ovjerenu Odluku o konstituisanju Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade.

 

Korak 6: Nakon dobijanja Uvjerenja o registraciji i izrade pečata,  potrebno je ispunjenu prijavu za razvrstavanje po djelatnosti jedinice razvrstavanja predati Zavodu za statistiku Crne Gore - Monstat.

 

Korak 7: Uplaćenu taksu u iznosu od 5,00 €, na žiro račun: 832-3161-26, korisnik: Budžet Crne Gore, svrha: Registracija Skupštine stanara.

 

Korak 8: Takođe, potrebno je sačiniti i Odluku o otvaranju računa u banci, kako bi Skupština stanara, odnosno upravnik stambene zgrade, mogli nesmetano da obavljaju svoje dužnosti.

 

Kompletnu dokumentaciju neophodno je ovjeriti pečatom i potpisom upravnika stambene zgrade.

 

Forme osnivačkih akata, koji se pominju u tekstu, mogu se pronaći na zvaničnoj veb stranici Prijestoice Cetinje: www.cetinje.me, u okviru rubrike: OBRASCI.

 

Skupština stanara i Kućni red:

Skupština stanara, odnosno Upravnik zgrade su zaduženi za sprovođenje Kućnog reda, a u odonosu na lokalni dokument kojim je to pitanje uređeno (Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama).

Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama možete pronaći na veb stranici Prijestonice Cetinje

 

Zašto je bitno postojanje Skupštine stanara (vlasnika)?

U velikom broju stambenih zgrada u Crnoj Gori nijesu formirani organi upravljanja, kao što to nalaže Zakon o održavanju stambenih zgrada.

Neodgovorno ponašanje vlasnika stanova, uglavnom je posledica starih navika, iako su još otkupom stanova i promjenom zakona sve obaveze vezane za održavanje stambenih zgrada prešle u nadležnost vlasnika stanova. Posljedica toga su neuredni ulazi, nebezbjedno i neuredno  okruženje stambene zgrade.

Skupština stanara, zajedno sa Upravnikom zgrade, su veoma bitan mehanizam za uspostavljanje urednog, bezbjednog i kvalitetnog okruženja za stanovanje.

 

Skupštine stanara služe kako bi se obezbijedili sljedeći uslovi:

  • održavanje higijene ulaza i okoline zgrade;
  • održavanje rasvjete i sitne popravke;
  • poštovanje kućnog reda;
  • pravke liftova;
  • izrada fasada i popravke krovova;
  • bezbjednost stambene zgrade;
  • zaštita i briga o zajedničkim prostorima;
  • sprječavanje neplanske gradnje

 

Svi navedeni uslovi se mogu obezbijediti samo u slučajevima gdje odgovorni vlasnici redovno plaćaju troškove održavanja stambene zgrade.

 

Autor: Miloš Marković
18.01.2021

Prijava