Kategorija prijave
Druga infrastrukturna oštećenja

Status prijave
Proslijeđena nadležnima

Datum prijave
02.08.2019
Adresa
Bulevar crnogorskih junaka broj 183.


Opis prijave
Na dvorišnim ulazima Gornjih i Donjih Banskih stanova( preko puta bivšega kafića Portun i Slatke kuće) namjestiti ograde zbog kulturno-istorijskoga značaja, bezbjednosti samih stanara i spoljašnjega izgleda. Takođe stranci svakodnevno slikaju i komentarišu zgrade. U dvorištima odmah iza ulaza nalaze se ograde i djelovi stubova od istih tako da bi se moglo na licu mjesta namontirati.

Slike

Promjene
  • Utvrđena validnost prijave. Potvrđena. Obrađuje se
  • Prijava proslijeđena nadležnim gradskim službama. (03.08.2019) Proslijeđena nadležnima