Kategorija prijave
Druga infrastrukturna oštećenja

Status prijave
Riješena

Datum prijave
19.08.2019
Adresa
Aleksandra Puškina


Opis prijave
Više uličnih svjetiljke ne svijetle a samo dvije svijetle kod objekta brze hrane Mala pjaca, pa je otežano kretanje pješacima zbog nedovoljne neosvijetljenosti ali i jačine farova od vozila u pokretu i mjestu u cijeloj ulici.

Slike

Promjene
  • Utvrđena validnost prijave. (25.08.2019) Potvrđena. Obrađuje se
  • Prijava proslijeđena nadležnim gradskim službama. (11.09.2019) Proslijeđena nadležnima
  • Prijavljeni problem je uspješno riješen. (01.10.2019) Riješena