Kategorija prijave
Druga infrastrukturna oštećenja

Status prijave
Proslijeđena nadležnima

Datum prijave
03.09.2019
Adresa
Njegoševa ulica


Opis prijave
Poštovani, sa sjetom se sjećam Cetinjskog bijanala i rado po Cetinju vidim ostatke nekih od djela koja su nastala tokom realizacije tog projekta. Jedno od toga je Bogorodica kod Vinarije, odnosno Vladinog doma. Predložio bih da se ovo djelo prefarba i osvježi. Prilično je zanimljiv kutak, kako za Cetinjane, tako i za turiste koji se pitaju što znači postavka.

Slike

Promjene
  • Utvrđena validnost prijave. (03.09.2019) Potvrđena. Obrađuje se
  • Prijava proslijeđena nadležnim gradskim službama. (11.09.2019) Proslijeđena nadležnima