Kategorija prijave
Deponija ili velika količina otpada na nepropisnoj lokaciji

Status prijave
Proslijeđena nadležnima

Datum prijave
25.11.2019
Adresa
Cetinje-Budva


Opis prijave
Na putnom pravcu Cetinje-Budva se na više lokacija može primijetiti veća količina nepropisno odloženog otpada (deponije).

Slike

Promjene
  • Utvrđena validnost prijave. (25.11.2019) Potvrđena. Obrađuje se
  • Prijava proslijeđena nadležnim gradskim službama. (19.12.2019) Proslijeđena nadležnima